SAÇ EKİMİ SONRASI KOMPLİKASYONLAR

Kategori: Saç Ekimi Bilgilendirme | 0

Complications ve Hasta Güvenliği

Saç ekiminde gelinen noktada yaşanacak komplikasyonların oranı düşüktür.  Pratikte, primer cerrahi problemlerin insidansının% 2’den% 3’e kadar az olduğu ve kanama, arteriyovenöz fistül, kist, püstül, enfeksiyon, frontal nekroz ve skarlaşmayı içerdiği tahmin edilmektedir.% 96 ise Primer estetik komplikasyonlar zayıf büyümeyi içerir. Buda  ameliyat sonrası effluvium ve doğal olmayan görünüm. Zayıf büyüme insidansı% 0 ile% 25 arasında değişmektedir, ancak bu sayı oldukça özneldir. Bu komplikasyonlar ve diğer hasta güvenliği endişeleri ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir.

Cerrahi Komplikasyonlar

Folikülit / Kistler / Püstüller

Çeşitli kist ve püstüller, bir nakilden sonraki ilk birkaç hafta veya ay içinde ortaya çıkabilir. Bunlar izole olabilir veya yaygın lezyonların kümeleri olarak meydana gelebilir. Sebepler net değil. Teoriler arasında “batık” saçlar, yabancı cisim reaksiyonları veya idiopatik olarak ortaya çıkabilir. Olguların çoğunda, bir patojen lezyonlardan kültür edilemez, ancak ikincil, kültürsüz bir bakteri ajanı patogenezde ikincil bir role sahip olarak dışlanamaz. Oral antibiyotikler, sıcak kompresler ve kistlerin çözülmesi tedavinin temelidir.

Skarlasma

Gerçek keloid skarlaşması verici bölgede nadirdir ve alıcı bölgede hiç görülmediği için hiç bir zaman bildirilmemiştir. Oluşan keloid skarlaşmanın sebebinide hasta kaynaklı sayabiliriz.

Estetik Komplikasyonlar

Kötü Büyüme

% 100 greftin hayatta kalmasını beklemek gerçekçi değildir. % 85’den% 90’nın aşağısı graftin haaytta kalma oranını zayıf büyüme olarak kabul edebiliriz.. Zayıf büyüme nedenleri çoktur fakat genellikle uzun prosedürün farklı aşamalarında foliküler travma ve dehidratasyona odaklanır. Vücut dışı süre ile ilgili bazı sınırlı çalışmalar, greft büyümesinin hasattan 6 ila 8 saat sonrasına kadar etkilenmediğini göstermektedir. Greft bütünlüğünü maksimize etmek için farklı tutma çözümleri araştırılmaktadır. Yetersiz büyüme için diğer faktörler, kafa derisinin vaskülaritesi, sigara içimi ve yara dokusunun varlığı gibi ikincil faktörleri içerir.

Cerrahi sonrası effluvium

Cerrahi sonrası verici bölgeden nakledilmemiş saçların  veya alıcı bölgede nakledilen saçların dökülmesi olabilir. Bu ameliyat sonrası dökülme, bir anajen veya bir telogen effluvium olabilir ve tipik olarak nakil prosedürünü takip eden 2 ila 6 hafta sonra gerçekleşir. Bu durum hem kadınlarda hemde erkeklerde görülebilir. Neyse ki, effluvium genellikle geçicidir.2-6 haftayı takiben saçlar yeniden çıkmaya başlar.. Effluvium olasılığını azaltmak için, perioperatif dönemde minoksodil (Rogaine) veya finasteride (Propecia) kullanımını da dikkate alınabilinir.